Welkom op deze weblog!

Welkom op de blog van de A-opleiding psychiatrie van GGNet. Deze blog is bedoeld als informatie platform voor iedereen die betrokken is bij deze opleiding of daarin geinteresseerd is.

Ter informatie even kort iets over GGNet en over de psychiater opleiding.

GGNet is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. GGNet wil psychische, ernstige psychosociale problemen en/of psychiatrische stoornissen helpen voorkomen en mensen met psychische, ernstige psychosociale problemen en/of psychiatrische stoornissen behandelen, begeleiden en helpen om zoveel als mogelijk en wenselijk zelfstandig in de samenleving te kunnen functioneren. Er werken bij GGNet meer dan 2.400 professionals, waaronder ruim 50 psychiaters en zo'n 14 aios psychiatrie.

GGNet heeft een A-opleiding psychiatrie, d.w.z. dat een belangrijk deel van de medisch specialistische opleiding tot psychiater binnen GGNet genoten kan worden. We doen dit in nauwe samenwerking met de A-opleiding van de Gelderse Roos in Wolfheze en die van de Afdeling Psychiatrie van het UMC St. Radboud te Nijmegen; met hen samen, behoren we tot het Opleidingscluster Psychiatrie Oost-Nederland.
Hierbinnen worden artsen opgeleid tot psychiater conform de eisen van het Centraal College Medisch Specialisten (CCMS).

Binnen GGNet wordt naast een brede basisopleiding veel aandacht geschonken aan de praktische toepassing van de Evidence Based Mental Health (EBMH) en aan de contextuele aspecten van psychiatrische stoornissen. Dit betekent dat naast een grondige kennis van de biologische aspecten van psychiatrische stoornissen, bij de diagnostiek en behandeling tevens expliciet factoren zoals de persoonlijkheid, behandelrelatie, sociale omgeving en juridische aspecten worden betrokken.

zaterdag 13 oktober 2012

Symposium Slaap (Het Interactieve Brein III)

Op vrijdag 12 oktober vond het derde symposium van de leerkring psychiaters van GGNet plaats: Het Interactieve Brein III: Slaap. In onze sfeervolle kapel werden inleidingen over allerlei aspecten van normaal en verstoord slapen gegeven en daarnaast waren er 6 interactieve workshops waarin op deelaspecten verdieping kon worden gehaald. Het symposium werd opgeluisterd door een 'dichter bij de dag', Tim Pardijs. Informatie over dit symposium en de presentaties ervan kunnen worden teruggevonden op de WIKI van de opleiding en op de website van de GGZ Academie. Ook de gedichten van deze dag zijn daar binnenkort terug te vinden.

zondag 8 juli 2012

Diagnostische denkfouten

Een mooi artikel in ons eigen Medisch Contact over het voorkomen van medisch diagnostische fouten. De auteurs (internist i.o. en anaesthesist) presenteren een checklist voor het diagnostische proces. Hierin is niet alleen aandacht voor volledigheid (heb ik de complete anamnese, heb ik voldoende overige informatie) maar ook voor een aantal oorzaken van bias. De belangrijkste hierin is de vooringenomenheid; zij noemen dit de anchoring bias; blijven vasthouden aan de eerste indruk. Veel artsen zijn geneigd om na deze eerste indruk alleen maar te vragen naar zaken die deze eerste indruk bevestigen. Beter zou zijn om juist te vragen naar zaken die de eerste indruk zouden kunnen verwerpen.

zaterdag 21 april 2012

Opleiding Ouderenpsychiaters Oost Nederland

Al eerder op deze blog deed ik melding van de mogelijkheid om in het verdiepingsdeel van de opleiding tot psychiater nu te kiezen voor de het aandachtsgebied 'ouderen'. Na veel voorbereiding is deze opleidingsmogelijkheid nu in het consortium Oost Nederland vormgegeven. Op donderdag 12 april was de aftrap binnen GGNet. Samen met de andere partners in het consortium, ProPersona en het UMC Nijmegen is er een curriculum gemaakt, waarbij eenmaal per 14 dagen gezamenlijk onderwijs is met referaten, gastsprekers, somatiek voor de ouderenpsychiater en psychotherapie bij ouderen. Dit jaar starten 4 aios met dit traject. Naast het lokale onderwijs, wordt per 27 april ook aangesloten bij het landelijk onderwijs ouderenpsychiatrie. Informatie en ook presentaties van dit onderwijs zijn te vinden op de WIKI van de opleiding van GGNet.

zondag 11 maart 2012

Slaapmiddelen en mortaliteit


Weer een artikel waarin in een zeer grote groep patienten gekeken is naar de mogelijke ernstige nadelen van psychofarmaca, in dit geval de hypnotica of benzodiazepinen. In een gratis toegankelijk artikel van Daniel Kripke et al. in BMJ Open worden stevige associaties gevonden tussen deze groep middelen en mortaliteit en morbiditeit. Zelfs zeer weinig gebruik (minder dan 18 tabletten per jaar!) zou al een ruim drie keer zo'n grote kans op overlijden geven. Het gaat hierbij om een groep van middelbare leeftijd (gem leeftijd = 54 jaar) en helaas worden niet de absolute getallen erbij gegeven. Verder valt op dat de groep die wel gebruikt op alle fronten veel zieker is dan die zonder benzodiazepinen, meer hart- en vaatziekten, meer diabetes, meer COPD, meer obesitas etc. Er is daarnaast niet gecontrolleerd voor angst en depressie. Het is al met al een opmerkelijke associatie, waarbij de auteurs volop speculeren over hoe deze medicatie kan leiden tot al deze morbiditeit, maar niet benoemen dat wellicht deze medicatie meer wordt voorgeschreven aan patienten die toch al ziek zijn.

zondag 26 februari 2012

Exergames voor ouderen

Toch maar weer een bericht over in games verpakte activiteiten voor ouderen. Bij jongeren zijn deze games allang bekend, want jongeren groeien op met interactieve games. Nu is ook gevonden dat het gamen, en dan vooral het gamen waarbij je zelf ook actief moet bewegen, dus bijvoorbeeld met de Wii of X-box-kinect, een positieve invloed hebben op zowel stemming als cognitie bij ouderen. Dit soort games worden 'exergames' genoemd. Er is een speciale exergame-site, met daarop ook informatie specifiek voor ouderen en ook advies over welke games je dan zou kunnen gebruiken. De grootste uitdaging lijkt nu vooral hoe je de ouderen, en dan m.n. de oudere depressieve patient ook zo ver kunt krijgen dat deze gaat gamen. Om dit motivatie-probleem beter te leren begrijpen en ook interventies hiervoor aan te bieden, is nu een onderzoek gestart. Het betreft een samenwerkingsproject tussen TNO, VitaValley en de NoaberFoundation, olv Nathan LaBrasseur van de Mayo-clinic. Vanuit TNO wordt dit onderzoek geleid door Annerieke Heuvelink.

dinsdag 21 februari 2012

Slapen (2)


Onderzoekers van het Netherlands Consortium on Healthy Ageing (NCHA) hebben subsidie gekregen om een onderzoek te starten naar de veranderingen in het slaappatroon bij ouderen. Daarbij zijn ze geïnteresseerd in de invloed die veranderingen in dit slaappatroon hebben op het ontstaan of onderhouden van depressieve klachten en op vasculaire en immunologische parameters. De onderzoekers hopen van maarliefst 1000 ouderen een slaapregistratie te kunnen verrichten. Het lijkt me een zeer interessante studie met hopelijk relevante uitkomsten voor de praktijk. Voor de psychiatrie is het waarschijnlijk nodig om deze speciale doelgroep ook aan een dergelijk onderzoek te onderwerpen; in deze groep zijn het niet alleen de psychiatrische stoornissen zelf die vaak gepaard gaan van slaapproblemen, maar spelen ook de psychofarmaca een grote rol in de veranderde slaap. Ook hierover is tot op heden eigenlijk nog te weinig kennis, ook bij specialisten.

zondag 5 februari 2012

Effectiviteit van antidepressiva: een complex vraagstuk

Er is de laatste tijd veel negatieve publiciteit rondom de effectiviteit van antidepressiva. De discussie verloopt parallel aan de vraagtekens die gezet worden bij depressie als ziekte. Eerst was er het boek de 'depressie epidemie' waarbij allerlei soorten somberheid voor het gemak op een hoop werden geveegd. Over de (twijfelachtige) effectiviteit van antidepressiva wordt bijvoorbeeld geschreven in het boek 'The emporor's new drugs', van Irving Kirsch (2009). Ook in dit boek wordt met grote achterdocht de rol van de farmaceutische industrie neergezet als toch vooral malafide. Meer genuanceerde kijk op depressie en de behandeling ervan is in twee aardige artikelen terug te vinden. Eerst is daar december j.l. een mooie uiteenzetting omtrent de complexiteit van depressie en haar behandeling op de director's blog van het NIMH. En nu in het februari nummer van het BJP worden allerhande psychofarmaca in een groter perspectief geplaatst en wordt aangetoond dat de werkzaamheid van psychiatrische medicijnen niet onderdoet voor die medicijnen die bij somatische ziekte gebruikt worden.
Bij elkaar is juist vanuit deze discussie voer te vinden voor het opnieuw inrichten van zorgpaden voor de behandeling van depressie, waarin stagering en profilering een plaats moeten krijgen en de behandeling meer 'personalised' moet worden. Tot nu toe is de behandeling teveel een 'eenheidsworst', welke onder het mom van 'one size fits all' wordt toegepast. Dit leidt tot veel teleurstellende behandelingen en geeft deze behandelingen een slechte naam.